ANTREPRENORIAT SUSTENABIL

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

ANTREPRENORIAT SUSTENABIL

 

Întrucât majoritatea formelor de activitate economică devin ineficiente dacă sunt conduse centralizat, în ultimele două decenii s-a ajuns la susținerea idee că activitățile economice trebuie să fie conduse de antreprenori care răspund unor stimulente politice prin inovație în management și tehnologie.

Aceste investiții din sectorul privat în inovarea ecologică nu numai să genereze profituri pentru antreprenori și investitori, dar pot și să creeze mari externalități pozitive pentru societate și pentru mediu ca a întregi, mai ales atunci când nu contribuie numai la crearea unei mici piețe de nișă, dar au potențialul de a să fie redimensionate pentru a ajunge la o transformare durabilă a întreaga industrie.

Într-un articol cu privire la antreprenoriatul verde, autorii susțin faptul că este nevoie ca accentul să fie pus pe termenul „Inovație verde” „Inovare”, mai degrabă decât pe termenul de ‘Verde’.

Principala implicație este că guvernele concentra pe generarea unor politici publice care să creeze un mediu favorabil pe scară largă inovații care contribuie la transformarea ecologică globală a unei industrii întregi, mai degrabă decât subvenționarea piețe de nișă verde.

Antreprenorii sunt oameni de afaceri care au în vedere noi oportunități de afaceri și riscuri prin asumarea de riscuri și transformând ideile lor în realitate comercială.

Antreprenorii sunt principalii generatori de inovație, activitățile antreprenoriale fiind legate de noțiunea lui Schumpeter (1934) de „Distrugere creativă”, în care antreprenorii promovează – schimbarea mediului economic și de afaceri.

 

Antreprenoriatul sustenabil – exemple:

  • introducerea de practici cu impact asupra mediului în activitatea curentă cu scopul de a creşte reciclarea, de a reduce consumul de energie, de a îmbunătăți gestionarea resurselor și de a reduce poluarea;
  • dezvoltarea de noi activități în cadrul economiei ecologice cu scopul de a oferi oportunități de angajare, precum şi de a contribui la reducerea impactului negativ asupra mediului (spre exemplu reducerea emisiilor din surse fixe în atmosferă şi limitarea poluării corpurilor de apă);
  • introducerea etichetării ecologice.

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României