ABILITATI SI CUNOSTINTE DOBANDITE PRIN PARTICIPAREA LA CURSUL DE ANTREPRENORIAT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

ABILITATI SI CUNOSTINTE DOBANDITE PRIN PARTICIPAREA LA CURSUL DE ANTREPRENORIAT

 

Abilităţile pe care le va dobândi după finalizarea programului Antreprenoriatul sunt abilităţi de:

 • prezentare publică
 • oratorie
 • leadership
 • muncă în echipă
 • gestionarea timpului
 • luarea deciziilor
 • scriere
 • negociere
 • construirea stilului propriu

 

Cunoştinţele pe care le veți deține după finalizarea programului de formare antreprenoriala sunt:

 • cum să scrieţi şi să implementaţi un plan de afaceri
 • cum să gestionaţi resursele umane din cadrul companiei
 • cum să gestionaţi marketingul şi procesul de vânzare
 • cum să gestionaţi cunoştinţele angajaţilor
 • cum să planificaţi şi să vă conduceţi propria carieră
 • cum să gestionaţi sistemul calităţii
 • cum să gestionaţi proiectele
 • cum să gestionaţi seria de aprovizionare
 • cum să desfășurați comunicarea de afaceri în limba engleză
 • cum să utilizaţi potenţialul IT în activitatea companiei
 • cum să stabiliţi relaţii publice bune
 • bursa de afaceri
 • cum să gestionaţi finanţele

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României