UTILE PENTRU ANTREPRENORI – TVA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

UTILE PENTRU ANTREPRENORI - TVA

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este o taxă generală care se aplică tuturor activităților comerciale care implică producția și distribuția bunurilor și serviciilor. Aceasta taxa este suportată de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv, fiind încasată în cascadă de fiecare agent economic care participă la ciclul economic al realizării unui produs sau prestării unui serviciu care intră în sfera de impozitare. După exercitarea dreptului de deducere, agenții economici impozabili care au participat la ciclul economic virează soldul TVA la bugetul de stat.

Potrivit art. 316 alin. (1) a lit. a) sau c) din Codul fiscal înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor cu sediul activităţii economice în România înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, se realizează înainte de începerea activităţii economice:

  • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 300.000 lei;
  • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire de 300.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

(300.000 lei – reprezintă cifra de afaceri care constituie plafonul pentru aplicarea regimului special de scutire pentru întreprinderi mici şi este definită la art. 310 alin. (2) din Codul fiscal şi în normele metodologice publicate pentru aplicarea acestui articol).

În aceste situaţii societăţile comerciale depun la organul fiscal, în aceeaşi zi cu depunerea la Oficiul Registrului Comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098).

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României