UTILE PENTRU ANTREPRENORI: MODIFICARI SALARIALE 2023

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

UTILE PENTRU ANTREPRENORI: MODIFICARI SALARIALE 2023

Anul 2023 aduce mai multe modificari in domeniul taxarii muncii, modificari introduse prin :

 • Ordonanta 16/2022, aprobata prin Legea 370/2022
 • OUG 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Hotararea 1447 din 09.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Aceste modificari au impact asupra angajatorilor, cat si angajatilor;

 1. Salariul minim

Salariul minim pe economie general creste la 3.000 lei incepand cu 01.01.2023.

Salariul minim in constructii creste la 4.000 lei incepand cu 01.01.2023.

Salariul minim in agricultura si industria alimentara ramane 3.000 lei.

 1. Pentru salariatii cu un salariu egal cu minimul pe economie (3.000 lei), 200 lei sunt netaxabili
 2. Deducerea personala

Persoanele fizice vor putea deduce din venitul net lunar din salarii o suma sub formă de deducere personală – la locul unde se află funcția de bază.

Deducerea personală va cuprinde din anul 2023:

 1. a) deducerea personală de bază și
 2. b) deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat.
 3. a) deducerea personala de baza

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situația în care, în cursul aceleiași luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară inclusiv, deducerile personale de bază se stabilesc diferentiat.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste salariul minim + 2.000 lei nu se acordă deducerea personală de bază.

 1. b) deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

 

1) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară;

2) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar. În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori,părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară mai are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.

 

 1. Plafonarea unei liste de avantaje la 33% din salariul de baza al angajatului

Începând cu 01.01.2023 este introdusă o limită lunară cumulată de neimpozitare de 33% din salariul de bază al angajatului pentru următoarele venituri pe care le pot acorda angajatorii (Prestaţii suplimentare primite de salariaţi – lucrătorii mobili, care efectuează activităţi mobile de transport rutier, Contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, nu tichete de masă), Cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaţilor proprii , în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată/lună/persoană, in anumite conditii specifice, Contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate, Contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană, Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană, Sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Pentru avantajele care se incadreaza in aceasta limita de 33%, angajatul NU datorează CAS, CASS iar angajatorul NU datorează CAM. Pentru partea care depăşeşte limitele se datorează CAS, CASS, CAM. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei.)

Pe langa aceste noutati legislative care se aplica incepand cu 01.01.2023, in 9 decembrie 2022 a intrat in vigoare un nou model de contract individual de munca, mult mai detaliat.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României