TIPURI DE EDUCATIE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

TIPURI DE EDUCATIE

Educația este un proces continuu de deprindere a noilor competențe, care poate avea loc în diferite contexte sau formate. De asemenea, educația poate varia în funcție de conținutul transmis. Iată câteva tipuri de educație pe care le putem distinge în timpurile actuale:

Conform contextului în care este transmisă educația, aceasta poate fi: formală, non-formală și informală.

 

 1. Educația formală are loc în incinta școlii, fiind planificată și reglementată de lege. În cazul acestei educații există o intenție în spatele actului educațional, iar după absolvirea diferitelor etape, se eliberează certificate sau diplome.
 2. Educația informală implică procesul de educație care nu are loc într-o școală și nu implică metode speciale de învățare. În acest tip de educație nu există o intenție anume. De cele mai deseori, educația informală se întâmplă în sfera socială, un exemplu fiind părinții care își educă copiii acasă.
 3. Educația non-formală se desfășoară în afara domeniului formal, deci nu este reglementată de lege, însă este intenționată și organizată. Drept exemple pot servi programele de fitness sau cursurile dezvoltate de unele organizații. Educația non-formală poate fi recunoscută prin intermediul certificatelor, însă acestea nu au valoare profesională.

În funcție de conținutul transmis, diferențiem următoarele tipuri de educații:

 1. Educația fizică – tip de educație care se axează pe educarea oamenilor despre modul în care este necesar să se facă exercițiile și activitățile fizice. Această educație are scopul de a susține dezvoltarea sănătoasă a corpului uman.

Educația socio-emoțională – tip de educație care presupune formarea competențelor necesare pentru adaptarea socială şi menţinerea unei sănătăţi mintale pozitive la copii. Această educație se concentrează în mod special pe:

 • dezvoltarea conceptului de sine;
 • formarea şi dezvoltarea abilităţilor de interacţiune cu cei din jur;
 • recunoaşterea, exprimarea şi autocontrolul emoţiilor;
 • acceptarea diversității.

 

 1. Educația specială – tipul de educație care încearcă să răspundă nevoilor tuturor copiilor, astfel încât dreptul la educație să fie egal și cuprinzător pentru toți. Această educație include anumite adaptări la nevoile unor elevi, indiferent dacă sunt cu sau fără dizabilități.
 2. Educația rutieră presupune educarea regulilor de circulație, cu scopul de a asigura traversarea corectă a străzii. Educația rutieră poate fi realizată începând de la grădiniță, pentru a-i învăța pe copii să-și formeze un comportament responsabil atunci când sunt expuși transportului rutier.
 3. Educația pentru sănătate – această educație vizează formarea unor comportamente sănătoase cu scopul de a susține dezvoltarea fizică și personală a copiilor.
 4. Educația financiară – acest tip de educație urmărește dezvoltarea unui ansamblu de abilități și cunoștințe care ajută la gestionarea resurselor financiare într-un mod corect și eficient. Aceste calități și cunoștințe pot fi ușor explicate începând de la grădiniță, folosind activități și jocuri distractive.

 

În funcție de format, putem diferenția următoarele tipuri de educație:

 1. Educația online (la distanță) – formatul de educație care a câștigat teren în ultimii ani, odată cu apariția pandemiei de COVID-19. Acest format continuă a fi popular în învățământul superior, oferindu-le studenților o alternativă confortabilă atunci când locuiesc departe de locul în care sunt predate orele.
 2. Învățarea față-în-față – predarea în sălile de clasă, unde frecventarea este obligatorie. Aceasta reprezintă forma clasică a educației.
 3. Învățământ combinat – acest format combină cele două tipuri de educație menționate mai sus. Prin urmare, pe lângă clasele „față în față” se desfășoară și lecții sau activități educaționale online.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României