PROCESUL ANTREPRENORIAL SE DERULEAZĂ ÎN 5 ETAPE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

PROCESUL ANTREPRENORIAL SE DERULEAZĂ ÎN 5 ETAPE

  • Identificarea oportunității. Sursele de oportunități identificate de Peter Drucker, în cartea sa de referință „Inovare și antreprenoriat” sunt: (1) evenimentele declanşate de succesul/ eşecul neașteptat al unei activități sau idei; (2) discrepanțele care există între situația curentă și ceea ce se dorește; (3) posibilitatea de obține un bun sau serviciu într-un mod mai rapid, mai eficient sau la o calitate superioară; (4) schimbări ale structurii unui sector sau a pieței în ansamblu sub acțiunea unor factori diverși; (5) trendul unor schimbări demografice; (6) schimbări ale comportamentelor de cumpărare şi consum, a stilului de viață și ale percepțiilor la nivelul grupului țintă; (7) apariția de noi cunoștințe și tehnologii;
  • Motivarea conceptului de afacere. Conceptul afacerii trebuie să răspundă unei nevoi existente și să îndeplinească următoarele criterii: să fie unic (să se diferențieze de celelalte similare), să fie acopere mixul de marketing(să vizeze pe lângă produs/serviciu și variabile precum preț, promovare, distribuție), să fie fezabil (să poată fi dezvoltat la timp), să fie sustenabil (după implementare, conceptul trebuie să reziste suficient timp pe piață pentru a genera profitul vizat);
  • Identificarea resurselor necesare. Principalele categorii de resurse sunt: antreprenorul (sănătate, timp, motivare), forţa de muncă, logistica canalelor de distribuție, materii prime, resurse financiare, locații, licențe și brevete, utilaje și echipamente, capital social (relații);
  • Obţinerea şi armonizarea resurselor necesare. O regulă fundamentală pentru o afacere de succes este să nu investească în active fixe, la început, pentru a rămâne cât mai flexibilă să răspundă riscurilor care sunt la nivel maxim la început. Antreprenorul trebuie să se concentreze asupra asigurării finanțării activității curente și pe termen lung. Ca regulă generală, antreprenorii apelează mai ales la patru categorii de finanțatori ai noilor lor idei de afaceri: familie, prieteni, bănci şi la fonduri nerambursabile, cea mai actual şi profitabilă sursă;
  • Implementarea și managementul afacerii. Cu cât antreprenorul va ști să utilizeze mai eficient resursele de care dispune pentru a obține rezultate care diferențiază firma sa, cu atâta va fi mai protejat de atacurile concurenței. Managementul eficient al afacerii implică utilizarea rezultatelor obținute pentru a dezvolta afacerea, a diversifica și a ataca noi piețe, pentru a o vinde la un preț bun sau pentru inițierea unui nou ciclu antreprenorial;

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României