INDEMNIZATIE SOMAJ PENTRU TINERII DE 16 ANI

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

INDEMNIZATIE SOMAJ PENTRU TINERII DE 16 ANI

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârstă de minimum 16 ani pot beneficia timp de 6 luni de indemnizație de șomaj, dacă se înscriu pentru un loc de muncă la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cel mult două luni de la absolvire, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, transmis joi Agerpres, indemnizaţia reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare. „Indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării (informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională), precum şi de măsuri de stimulare a ocupării (prime)”, precizează AMOFM.

Absolvenți sunt considerați cei care au obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare. Conform Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 5549/2021, anul şcolar pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă se încheie la data de 27 mai 2022.

 

În cazul elevilor care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ, subliniază sursa citată. Pentru a se înregistra pentru găsirea unui loc de muncă, absolvenții au nevoie de actul de identitate, actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, precum și de o declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate, disponibilă pe website-ul: www.anofm.ro – agentia AMOFM Bucureşti.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României