EDUCATIA IN ROMANIA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

EDUCATIA IN ROMANIA

Sistemului de învățământ din România este divizat în următoarele etape educaționale:

  • educația timpurie – cunoscută și sub numele de învățământ preșcolar, este educația care se desfășoară la grădiniță și durează până la 6 ani;
  • educația primară – etapa care începe cu clasa pregătitoare și finisează cu clasa a IV-a;
  • învăţământul secundar inferior – învățământul care cuprinde clasele V-VIII și avansează în învățarea matematicii, limbilor și culturii generale;
  • învăţământul secundar superior – această etapă reprezintă învățământul liceal, care se desfășoară între clasele IX-XII;
  • învăţământul superior – învățământul superior și studiile universitare.

 

IMPLICARE IN EDUCATIA COPIILOR

Pentru asigurarea unei educații eficiente a copiilor este important să ne implicăm activ în procesul lor de învățare, în special în învățământul preșcolar și primar. Astăzi sunt tot mai multe posibilități de susținere a educației copiilor prin activități educative, jocuri interactive, activități online, dar și alte mijloace.

Fie că este vorba despre educația copiilor la școală sau acasă, activitățile realizate cu micuții trebuie să fie alese cu grijă pentru a asigura dezvoltarea eficientă a abilităților lor.

 

Un rol important în educația copiilor îl au și activitățile educative realizate acasă. Este important să-i motivăm pe copii să-și consolideze cunoștințele acumulate prin diverse jocuri și activități, ce pot fi aplicate și acasă. Mai mult, micuții se vor simți inspirați și intrigați să exploreze în continuare disciplinele care îi pasionează, fiind într-un context relaxant și amuzant.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României