CALCUL INDEMNIZATIE SOMAJ 2023

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

CALCUL INDEMNIZATIE SOMAJ 2023

Indemnizatie de somaj reprezinta o compensatie partiala a veniturilor asiguratilor ca urmare a pierderii locului de munca, sau o compensatie partiala a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant care nu s-au putut incadra in munca, compensatie asigurata de Agentiile Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM).

 

Valoarea indemnizației de șomaj depinde de ISR – Indicele Social de Referință și stagiul de cotizare, astfel:

75% din valoarea ISR (adică 375 de lei), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

75% din valoarea ISR, la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea (asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare) unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:

 -3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum trei ani;

-5%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum cinci ani;

 -7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum zece ani;

 -10%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 20 de ani.

 

Condiții de acordare a ajutorului de șomaj în 2023

Potrivit legii, beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de a depune cererea de șomaj;
  • nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă – acesta este de 500 de lei în 2023;
  • nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;
  • sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;

Un act normativ din 2021 prevede actualizarea din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, a valorii ISR, în funcţie de inflaţia din anul precedent, astfel cum este ea comunicată de către INS. Mai exact, potrivit Legii nr.225/2021, începând cu anul 2022, Indicatorul Social de Referință (ISR) se majorează, în luna martie a fiecărui an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv comunicat de Institutul Național de Statistică. Acest indicator stă la baza stabilirii cuantumurilor beneficiilor de asistență socială, implicit a prestațiilor acordate persoanelor cu dizabilități în baza art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de faptul că, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în 2021, rata inflației a fost de 5,1%, cuantumul ISR a devenit de la 1 martie 2022-  525,5 lei față de 500 de lei cât era până atunci. Condiții de acordare a ajutorului de șomaj pentru absolvenții de liceu Pentru a primi ajutor de șomaj, tinerii absolvenți, în vârstă de minimum 16 ani, trebuie să se înregistreze la agenția de ocupare a forței de muncă din raza căreia își au domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

Indemnizația de șomaj pentru absolvenți de liceu reprezintă 50% din valoarea ISR și se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

Explicații ale termenilor folosiți Indicator social de referință: unitatea exprimată în lei pe baza căreia se calculează indemnizațiile și celelalte prestații pentru șomaj. Valoarea acestuia se poate modifica prin hotărârea guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum prognozat pentru anul la care se referă/anul anterior. Indemnizație de șomaj: o compensație parțială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenților instituțiilor de învățământ care nu și-au putut găsi un loc de muncă. Stagiu de cotizare: perioada în care o persoană este asigurată în mod obligatoriu sau voluntar în baza sistemului de asigurări de șomaj. Persoane asigurate: persoana fizică care realizează venituri, potrivit legii, și este asigurată în mod obligatoriu sau voluntar în baza sistemului de asigurări de șomaj. Cât timp se poate lua indemnizația de șomaj Plata indemnizației de șomaj se face lunar, pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni, în funcție de durata stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru șomaj, astfel: 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani; 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. Absolvenții cu vârsta peste 16 ani care nu găsesc un loc de muncă în următoarele 60 zile după absolvirea unei instituții de învățământ primesc indemnizație de șomaj timp de 6 luni. Plata indemnizației de șomaj încetează, printre altele, la data la care șomerul refuză nejustificat un loc de muncă conform cu pregătirea sau nivelul studiilor acestuia, sau la data plecării din țară a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni.

www.libertatea.ro

 

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României