Ajutorul de șomaj

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

Ajutorul de șomaj

Ajutorul de șomaj este este o compensație în bani oferită de către stat persoanelor care nu mai pot lucra, din motive variate. Această indemnizație are ca scop asigurarea supraviețurii persoanei respective până când aceasta își găsește un nou loc de muncă.

Există mai multe categorii de persoane care beneficiază de indemnizație de șomaj, iar toate detaliile se regăsesc și în Legea Șomajului nr. 76/2002, care a fost actualizată în ianuarie 2019. Cele mai des întâlnite cazuri din această categorie sunt:

 • Persoane care au încheiat contractul de muncă din motive care nu se pot imputa lor
 • Persoane a căror companie angajatoare și-a înceiat recent activitatea
 • Persoane cărora le-a încetat mandatul avut prin alegere sau numire
 • Persoane cărora le-a expirat durata activității de ordin militar sau cărora li s-a desfăcut contractul
 • Persoane pensionate pe motiv de invaliditate, care pot acum desfășura o activitate în câmpul muncii dar nu și-au găsit încă job
 • Persoanele care au minim 16 ani, iar în 60 de zile de la încheierea unei forme de învățământ nu și-au găsit un job

 

Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, trebuie să îndeplinești simultan următoarele 4 condiții:

 • Contribuția la CAS (contribuții individuale la asigurările sociale) să fie achitată minim 12 luni din ultimele 24 – în momentul depunerii cererii pentru indemnizația de șomaj
 • Fără venituri sau cu venituri sub indicatorul social de referință – 500 lei
 • Nu se acordă persoanelor care se încadrează în condițiile pentru pensionare
 • Înregistrarea la agenția pentru ocuparea forței de muncă aflată pe raza domiciului

 

Lista cu acte necesare pentru șomaj în 2023 nu este deloc una stufoasă, procedura de obținere a ajutorului de șomaj fiind una destul de simplă. Iată ce documente sunt necesare și cum se calculează indemnizația de șomaj în 2023.

Potrivit legii, indemnizaţia de şomaj reprezintă o compensaţie parţială a veniturilor, atât pentru persoanele care-și pierd locul de muncă, cât și pentru absolvenții instituţiilor de învăţământ care nu și-au putut găsi un loc de muncă. Pentru a primi ajutorul de șomaj în 2023, sunt necesare mai multe acte care vor fi depuse la ANOFM- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Acte necesare șomaj în 2023

Persoanele care vor să depună dosarul cu acte necesare pentru șomaj trebuie să știe că indemnizația nu poate fi cerută în cazul în care refuză un loc de muncă potrivit studiilor pe care le au sau refuză participarea la servicii de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

 • Cerere-tip;
 • Actul de identitate (în original);
 • Actele de studii și de calificare (în original, dar și în copie);
 • Adeverință medicală din care să rezulte că ești clinic sănătos sau apt de muncă, ori că ai eventuale restricții medicale;
 • Actele eliberate de organele financiare teritoriale din care să reiasă că nu realizezi venituri sau că realizezi din activități monitorizate legal, dar suma rezultată în urma acestora nu depășește valoarea indicatorului social de referinta (ISR) – 500 de lei.
 • dosar plic.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României