banner-site_SUD-MUNTENIA

Regiunea Sud-Muntenia

descarca brosura in format PDF

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 75 de întreprinderi cu profil non-agricol din zona urbană situată în județele din regiunea Sud-Muntenia prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale și sprijinul acordat persoanelor care doresc să deschidă o afacere și să creeze locuri de muncă durabile și de calitate.

Pe termen lung, antreprenoriatul conduce la crearea de noi piețe datorită capacității creative și a resurselor de care beneficiaza, antreprenorii putand veni în intampinarea unor nevoi noi cu produse inovative; la descoperirea de noi resurse, la mobilizarea capitalului de resurse, la introducerea de noi tehnologii, industrii și produse, precum și la crearea de noi locuri de muncă.

 

Proiectul oferă un pachet integrat de la formare profesională până la consiliere și îndrumare în ceea ce priveste cresterea gradului de stabilitate în mediul de afaceri, a dezvoltării pe temen lung pentru grupul țintă implicat.

 

Prin obiectivele specifice (OS), activitățile și rezultatele pe care le prevede, proiectul de față răspunde în mod concret acestor deziderate pe termen lung prin cei 620 absolventi ai programelor de formare, cele 75 de afaceri nou înființate și cele 150 de locuri de munca nou create.

 

OS1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 620 de persoane din județele aparținând regiunii Sud-Muntenia prin participarea acestora la un program de formare în “Competențe antreprenoriale”, ca parte a unei scheme de antreprenoriat aplicată grupului țintă în scopul finanțării unor idei de afaceri inovative, sprijnirii mediului de afaceri din regiunea Sud-Muntenia și creării de noi locuri de munca.

Obiectivul specific 1 este complementar cu obiectivele POCU 2014-2020, și se încadreaza în activitatea de program a OS 3.7 prin „furnizarea de servicii personalizate de consiliere/ consultanță (ex. elaborare plan de afaceri, consultanță juridică, contabilitate, marketing,îmbunatățirea practicilor și dezvoltarea afacerilor etc.), formare antreprenorială și alte forme de sprijin (de ex. stagii de practică, mentorat), atât în faza de înființare a afacerii, cât și post înființare”, conform Logicii de intervenție POCU AP3 PI 8iii.

 

AVANTAJELE FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE:

Orientarea către o societate bazată pe cunoaștere presupune investiții în dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajații să dobândească noi competențe. În același timp este important să se promoveze calitatea ofertei de formare și să se asigure relevanța acesteia în raport cu abilitățile, cunoștințele și nevoile persoanei prin dezvoltarea unui set de aptitudini și a unui model atitudinal, toate necesare pentru realizarea în condiții de eficiență a cerințelor unei profesii.

În acest context, învațarea pe tot parcursul vieții trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziția către o economie și o societate bazate pe cunoaștere.

 

Principalele avantaje aduse de un program de formare profesională sunt:

 • oamenii își dezvoltă în permanență capacitatea de a crea rezultatele pe care le doresc cu adevărat
 • sunt stimulate modelele de gândire inedite și exploratorii
 • aspirația colectivă este liberă
 • oamenii învață tot timpul cum sa înveţe împreună
 • crește randamentul investițiilor
 • stabilirea unui nivel la care se raportează cunoștințele pentru noii angajați
 • ajută la motivarea salariaților
 • conduce la creșterea productivității, adăugând un plus de competitivitate
 • constituie o bază solidă de cunoștințe pentru specializări ulterioare
 • fidelizează angajații
 • reprezintă o armonizare între nevoile angajatorilor și abilitățile angajaților
 • certifică același standard de competență indiferent de naționalitate, rezidență, educație, vârstă sau sex

 

BENEFICIILE FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE:

 • obținerea competențelor și abilităților necesare care să permită exercitarea unei noi ocupații- cea de antreprenor
 • adâncirea perspectivei asupra ocupației practicate, dar și a societății în care își desfășoară activitatea
 • obținerea unor competențe certificate recunoscute la nivel național și european
 • acumularea de cunoștințe și abilități care permit îmbunătățirea poziției pe piața muncii ducând în același timp și la creșterea productivității
 • favorizarea schimbării mentalității și a atitudinii angajatorilor față de investiția în educație și formare profesională
 • persoanele bine pregătite pot să aleagă calea reușitei permanente în carieră
 • posibilitatea de a deschide perspectiva construirii unei vieți împlinite și pline de satisfacție
 • găsirea mai facilă a unor oportunități de afaceri
 • mobilitatea ocupațională și geografică crescută atât pe piața muncii națională, cât și pe piața europeană a muncii
 • dezvoltarea spiritului antreprenorial
 • creșterea productivității și competitivității companiilor
 • crearea unei atitudini pozitive și favorabile a persoanelor pentru învățarea continuă
 • creșterea ocupării pe piața muncii
 • posibilitatea de a fi la curent cu cele mai noi tehnici și tehnologii din domeniu
 • susținerea persoanelor în luarea unei decizii profesionale conștiente și informate
 • maximizarea șanselor de succes profesional și adaptare reală la schimbările intervenite pe piața muncii
 • creșterea potențialului de adaptare
 • creșterea posibilității de autocontrol a opțiunilor profesionale
 • identificarea nivelului de învățare pe care îl manifestă o persoană la un moment dat
 • posibilitatea selecției unei alternative atât educaționale, cât și profesionale
 • influențarea modului de viață și a nivelului de responsabilitate a persoanelor angajate
 • deprinderea unor modalități solide de a face fața stresului
 • promovarea luării de decizii
 • îmbunătățirea capacității relaționale

 

OBIECTIVELE UNUI CURS DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE:

 • dezvoltarea abilităților de transformare a ideilor de afaceri în acţiuni concrete,
 • furnizarea tuturor informațiilor referitoare la mediul de afaceri și oportunitățile existente,
 • elaborarea unui plan de afaceri și implementarea acestuia,
 • derularea și dezvoltarea unei afaceri de succes.

 

CUNOȘTINȚE DOBÂNDITE ÎN CADRUL UNUI CURS DE COMPETENȚE ANTREPRENORIALE:

 • fundamentul juridic şi contextul legislativ pentru iniţierea unei afaceri.
 • analiza pieţei, oportunităţilor, riscurilor, stabilirea scopului și obiectivelor.
 • strategia de marketing.
 • finanţarea unei afaceri, surse de finanţare.
 • stabilirea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor.
 • managementul echipei.
 • managementul financiar.
 • managementul riscului.
 • managementul afacerii.
 • politica de promovare şi vânzare a produselor şi/sau serviciilor.
 • strategia de dezvoltare.
 • logistica și resursele necesare derulării unei afaceri.
 • întocmirea planului unei afaceri.

 

Obiectivul Specific 1 va fi realizat prin implementarea Activităților: A.I, A.II

 

OS2. Stimularea antreprenoriatului, a inovației și dezvoltării durabile prin înființarea a 75 de microintreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban și generarea a minim 150 de locuri de munca în cele 7 județe (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman) ale regiunii Sud-Muntenia (minim 2 microîntreprinderi /județ).
Obiectivul specific 2 este complementar cu A.P. 3 “Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investitii 8.iii: “Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare“, Obiectivul specific 3.7 “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană“, corespunde activității specifice 3.7 “Sprijin acordat persoanelor fizice pentru deschiderea unei afaceri” și contribuie la indicatorii de rezultat și de realizare a Obiectivului Specific 3.7, astfel cum sunt definiți în Logica de interventie POCU AP3 PI 8iii.

 

AVANTAJELE DE A FI ANTREPRENOR

 • Poți pune în practica propriile idei
 • Ai parte de autonomie, libertate și flexibilitate
 • Construiești pe termen lung
 • Ai un potențial nelimitat de câștig
 • Eşti propriul tău şef
 • Îți stabilești singur programul de lucru
 • Vei putea lua singur decizii
 • Vei lucra cu oameni pe care tu i-ai angajat
 • Ai mai puțină rutină
 • Ai multe oportunităţi

 

Obiectivul Specific 2 va fi realizat prin implementarea Activităților: A.I, A

 

OS3. Susținerea funcționării și dezvoltării celor 75 de întreprinderi înființate prin activități integrate de asistență, consultanță personalizată și monitorizare. Acest obiectiv asigură creșterea competitivității întreprinderilor create în raport cu piața de referință și dinamica economiei locale, premisa a sustenabilității ideilor de afaceri ce stă la baza creșterii ocupării și generării unor locuri de muncă durabile și de calitate în regiunea Sud-Muntenia.

Obiectivul specific 3 este complementar cu A.P. 3 “Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investitii 8.iii: “Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare“, Obiectivul specific 3.7 “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană“, corespunde activității specifice 3.7 “Sprijin acordat persoanelor fizice pentru deschiderea unei afaceri” și contribuie la indicatorii de rezultat și de realizare a Obiectivului Specific 3.7, astfel cum sunt definiți în Logica de interventie POCU AP3 PI 8iii.
Obiectivul Specific 3 va fi realizat prin implementarea Activităților: A.II, AIII.

 

BENEFICIILE PARTICIPĂRII CA GRUP ȚINTĂ ÎN PROIECT:

 • Dobândirea de cunoștințe, aptitudini și abilități antreprenoriale
 • Participarea la un curs de competențe antreprenoariale finalizat cu o diplomă recunoscută de Autoritatea Națională pentru Calificări
 • Posibilitatea de a începe o afacere pe cont propriu în majoritatea domeniilor de activitate
 • Până la 40 000 Euro ajutor de minimis din bani publici, în proportie de 100% pentru derularea afacerii
 • Avantajul de a fi consiliat și monitorizat de profesioniști în implementarea afacerii
 • Participare gratuită la toate activitățile proiectului

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

Activitățile proiectului au fost structurate în 3 etape astfel:

Etapa I – Informarea și recrutarea grupului țintă în vederea participării la activitățile proiectului

A I.1. Campanie integrată (informare, promovare a beneficiilor participării la programele de formare profesională și constientizarea importanței antreprenoriatului, a beneficiilor acestuia la creșterea nivelului de trai, economiei, etc)
A.I.2. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială

A.I.3.
· A.I.3.1. Organizarea procesului de formare profesională (alcătuirea grupelor de formare, informare privind perioadele de derulare, documente de înscriere, verificarea documente înscriere, asigurare logistica etc.)
· A.I.3.2. Derularea programului de formare profesională, inclusiv susținerea examenelor de certificare a competențelor antreprenoriale și eliberarea certificatelor

A.I.4.
· A.I.4.1. Promovarea organizării și susținerii concursului, inclusiv îndeplinirea procedurilor de înscriere în concurs.
· A.I.4.2. Organizarea de sesiuni de follow-up pentru îmbunătățirea planurilor de afaceri înscrise în concurs
· A.I.4.3. Organizarea concursului de planuri de afaceri, inclusiv evaluarea planurilor și desemnarea celor 75 de planuri de afaceri câștigătoare
A I.5. Efectuarea de stagii de practică

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate în cadrul proiectului
A.II.1 Furnizarea de servicii personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat
A.II.2. Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului
A.II.3. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate
A.II.4. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.

Etapa a III-a – Monitorizarea functionarii și dezvoltarii afacerilor în perioada de sustenabilitate a acestora
A.III.1. Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

 

MODALITĂȚI DE IMPLICARE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ ÎN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 • Participarea la un program de formare antreprenorială- ”Competențe antreprenoriale”- a tuturor celor 620 persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă, din regiunea Sud-Muntenia, finalizat cu certificat de absolvire cu recunoaștere națională. Cursanții vor fi organizați în 25 de grupe.
 • Fiecare dintre absolvenții cursului de formare antreprenorială va elabora un plan de afaceri cu care va participa la Competiția ideilor de afaceri/concursul prin care vor fi selectate cele mai bune 75 planuri de afaceri
 • Cele 75 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost selectate vor participa la stagii de practică în intreprinderi relevante din punct de vedere funcțional în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis.
 • Furnizarea unor servicii personalizate de consiliere /consultanță/mentorat antreprenorial pentru cele 75 de persoane selectate (viitorii antreprenori), ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri cât și anterior și ulterior înființării întreprinderilor
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării celor 75 de întreprinderi
 • Participarea la târguri județene de carieră la nivelul regiunii Sud-Muntenia, în vederea asigurării accesului resurselor umane la oferta locurilor de muncă în cadrul celor 75 de întreprinderi beneficiare ale ajutorului de minimis,
 • Monitorizarea funcționării și desfășurării activității celor 75 întreprinderi nou înființate;

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE?

Grupul țintă al proiectului este format din 620 de persoane fizice ( 320 de șomeri sau persoane inactive și 300 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă) care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban și au reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban din regiunea Sud-Muntenia, cu excepția tinerilor cu vârsta între 16-24 ani care nu urmeaza nicio formă de învațământ și nu au un loc de muncă (tineri NEET).
Grupul țintă va fi selectat cu respectarea principiilor de egalitate de gen (nu se va realiza nicio diferență între bărbați și femei), egalități de șanse, și non-discriminării (indiferent de sex, religie sau credință, orientare sexuala, rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, vârsta, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenența la o categorie defavorizată).

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ:

 • să fie persoane fizice (șomere/inactive/cu un loc de muncă) care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea Sud-Muntenia;
 • persoanele fizice care le înființează să nu aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor Societăți Comerciale, la data semnării contractului de subvenție pentru ajutorul de minimis
 • să aibă reședința/domiciliul în mediul rural sau urban din cele 7 județe componente ale regiunii Sud-Muntenia
 • să nu facă parte din categoria tinerii NEETs cu vârsta 16-24 ani
 • să nu fi beneficiat de nicio altă finanțare din fonduri publice naționale/comunitare în calitate de participant la același program de formare antreprenorială pentru care optează
 • să fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate
 • să aiba disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectată, cu respectarea principiului egalității de șanse/gen și non-discriminării

 

REZULTATELE PROIECTULUI:

Rezultate A.I.1. :
– 1 campanie organizată și desfașurată la nivelul a 48 de orașe din regiunea Sud-Muntenia;
– 55 sesiuni de informare axate pe prezentarea beneficiilor antreprenoriatului, a activităților proiectului;
– 1000 participanti la sesiunile de informare;
– 1000 seturi de material informative (pliante/broșuri) diseminate în cadrul sesiunilor de informare Campania integrată constituie un instrument „viu” în procesul de conștientizare a persoanelor eligibile cu privire la avantajele și beneficiile inițiativelor antreprenoriale, de stimulare a acestora și de motivare pentru inițierea unei afaceri durabile pe care aceasta le generează pe termen scurt, mediu și lung.

Rezultate A.I.2. :
– 1 bază de date cu persoane înscrise în vederea participării la procesul de selecție;
– 620 persoane din mediul urban și rural selectate în vederea participării la cursul de formare profesională „Competențe antreprenoriale”;
– 1 proces de selecție realizat în conformitate cu metodologia de selecție;
– 1 Listă persoane admise/respinse

Rezultate A I.3- A.I.3.1. :
– 620 de cursanți organizați în 25 grupe de formare în vederea furnizarii cursului de formare profesională „Competențe antreprenoriale” respectându-se principiile accesibilității, tratamentului egal, egalității de gen, nedicriminării;
– 620 dosare de înscriere în vederea participării la cursul de formare profesională „Competențe antreprenoriale”;
– 25 seturi de documente întocmite și depuse la instituțiile competente în vederea deschiderii cursurilor de formare conform prevederilor OUG 129/2000;
– 620 de seturi materiale de formare pregătite (format hârtie și suport optic) în vederea utilizării lor de către cursanți;

Rezultate AI.3-A.I.3.2. :
– 25 cursuri de formare profesională „Competențe antreprenoriale” organizate
– 620 participanti la cursul de „Competențe antreprenoriale” cu competențe îmbuntățite/dezvoltate în domeniul antreprenoriatului, a dezvoltării durabile, tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punct de vedere al utilizării resurselor, inovării sociale, utilizării TIC și promovării activităților de tip CDI.
– 620 planuri de afaceri elaborate în cadrul cursurilor de formare profesională;
– 620 dosare de înscriere la examenul de absolvire în vederea certificării competențelor dobândite la curs;
– 25 examene de absolvire organizate și susținute în vederea certificării competențelor/25 documentații de examen;
– 620 persoane absolvente ale cursului de formare profesională „Competențe antreprenoriale;
– 620 certificate de absolvire recunoscute ANC.

Rezultate A I.4 – A.I.4.1. :
– 1 campanie organizată și desfășurată la nivelul a 48 de orașe din regiunea Sud-Muntenia;
– 48 sesiuni de informare organizate cu scopul promovării și prezentării concursului planului de afaceri (calendar, criterii, participarea la sesiuni de follow-up);
– 620 pliante/broșuri diseminate în cadrul sesiunilor/dezbaterilor;

Rezultate A I.4 -A.I.4.2. :
– 300 planuri de afaceri îmbunatățite în vederea participării la concurs;
– 300 sesiuni de follow-up.

Rezultate A I.4 – A.I.4.3. :
– 1 Concurs de Planuri de afaceri organizat și derulat;
– 1 Metodologia concursului de Planuri de afaceri aprobată de către Autoritatea de Management.
– 75 de planuri de afaceri selectate în vederea finanțării în cadrul proiectului (cel puțin 2/județ ) în ordinea descrescătoare a punctajului din care:

 • cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile finanțate (minimum 8 planuri de afaceri);
 • cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punct de vedere al utilizării resurselor (minimum 8 planuri de afaceri);
 • cel puțin 10% din planurile de afaceri finantate prin intermediul schemei de minimis propun măsuri ce vor promova concret inovarea sociala (minimum 8 planuri de afaceri);
 • cel puțin 25% din planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun măsuri ce vor promova utilizarea și calitatea TIC (minimum 19 planuri de afaceri);
 • cel puțin 10% din planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun măsuri ce vor promova activități de tip CDI (minimum 8 planuri de afaceri).

Rezultate A.I.5. :
– 75 acorduri de practică încheiate;
– 75 stagii de practică finalizate (40 de ore de pregătire practică/persoană).
– 75 de rapoarte de stagii de practică.

Rezultate A.II.1. :
– 75 de participanți selectați pentru start up, consiliați pentru a-și dezvolta afacerea;
– 1 seminar regional de diseminare a Studiului/Analizei «Oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului în Regiunea Sud-Muntenia ».

Rezultate A.II.2. :
– 75 de întreprinderi înființate/certificate CUI;

Rezultate A.II.3. :
– 1 metodologie de monitorizare a funcționării și dezvoltării întreprinderilor nou înființate elaborată și implementată;
– vizite de monitorizare – 900 rapoarte tehnico-financiare realizate de beneficiarii schemei de minimis.

Rezultat A.II.4. :
Acordarea primei tranșe a ajutorului de minimis:
– 75 dosare/tranșe ajutor de minimis de 75% din valoarea bugetului PA.
Acordarea ultimei tranșe a ajutorului de minimis:
– 75 dosare/tranșe finale ajutor de minimis (dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent etapei a IIa, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale”).

Rezultat A.III.1. :
– 1 metodologie de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de sustenabilitate elaborată și implementată;
– 75 planuri de măsuri pentru susținerea pe piață a afacerilor nou înființate;
– min 150 de locuri de muncă stabile menținute încă cel puțin 6 luni după acordarea ajutorului de minimis;
– X… minute ale vizitelor,
– 450 de rapoarte de monitorizare în total (unul pe lună la fiecare firma)

Rezultate A.0. :
– 1 procedură de management elaborată și implementată;
– 1 plan de achiziții elaborat și implementat;
– 1 procedură de management financiar elaborată și implementată;
– 2 anunțuri/comunicate în mass media la începutul și finalul proiectului;
– 1 site web proiect.
– 25 de anunțuri proiect (A3) – Activitățile proiectului implementate conform cererii de finanțare