Blog

Achiziție Servicii promovare online

Numărul Contractului de finanțare 6798/29.12.2017 Cod SMIS 104387 Axa Prioritara: Locuri de munca pentru toți. Componenta 1 România Start Up Plus Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana Titlul proiectului: Dezvoltare durabila prin antreprenoriat