Despre noi

Organizaţie nonguvernamentală, Asociaţia Noul Val desfăşoară activităţi în turism, educaţie, cercetare, economie, formare profesională şi managementul proiectelor europene. Prezenţi pe piaţa încă din anul 2009 echipa noastră a organizat seminarii, cursuri de formare profesională continuă, conferinţe, centre de formare şi reconversie profesională.

De – a lungul anilor, am acordat o atenţie deosebită tinerilor talentaţi şi performanţi pentru a – şi găsi împlinirea profesională în ţară şi pentru a micşora emigrarea specialiştilor. Am dezvoltat şi implementat programe ţintite spre domeniul ocupării şi incluziunii sociale, cofinanţate din Fondul Social European, fiind şi furnizor de formare profesională a adulţilor.

Pentru a ne îndeplini obiectivele am demarat parteneriate cu instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, societăţi comerciale ce activează în domeniile noastre de interes, făcând astfel posibilă derularea cu succes a proiectelor în care am fost implicaţi.

Proiectele derulate de echipa Asociaţiei Noul Val au vizat:

  • creşterea nivelului de pregătire profesională prin participarea la cursuri de formare profesională continuă;
  • reducerea abandonului şcolar;
  • facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, 
  • îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zonele rurale adiacente fostelor localităţi industrializate;
  • dezvoltarea aptitudinilor de muncă a tinerilor prin participarea la stagii de practică şi sesiuni de consiliere şi orientare profesională;
  • facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive, prin sprijinirea înfiinţării de structuri de economie socială.

Despre noi