Achiziție Servicii promovare online

Achiziție Servicii promovare online

Numărul Contractului de finanțare 6798/29.12.2017
Cod SMIS 104387
Axa Prioritara: Locuri de munca pentru toți. Componenta 1 România Start Up Plus
Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Dezvoltare durabila prin antreprenoriat

 

Cerere oferta

Referitor: Achiziție Servicii promovare online

 

In vederea implementării proiectului „Dezvoltare durabila prin antreprenoriat” Cod SMIS 104387, este necesara desfășurarea unei campanii de promovare online.

 

Campania are ca obiectiv informarea si promovarea beneficiilor participării la programele de formare profesionala si conștientizarea importantei antreprenoriatului, a beneficiilor acestuia la creșterea nivelului de trai, economiei, etc.

Campania se adresează persoanelor cu domiciliul in regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, respectiv județele: Ialomița, Călărași, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Giurgiu.

In acest sens, va rugam sa ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele servicii:

 • Design grafic pentru bannere pentru reclame on line minim 3 formate care vor tine cont de prevederile de identitate vizuala aplicabile proiectului (POCU-manual de identitate vizuala).
 • Realizare anunț pentru informarea si promovare a beneficiilor participării la programele de formare profesionala si conștientizarea importantei antreprenorialului, a beneficiilor acestuia la creșterea nivelului de trai, economiei, etc.
 • Realizare formular informare si înregistrare persoane grup țintă care sa cuprindă informații de identificare persoana (nume, email/telefon).
 • Realizare pagina de Facebook si realizare postări (minim 3-postari).
 • Realizare de campanii online de tip „Google adds” sau tip advertorial, la alegerea dumneavoastră, pentru promovarea informațiilor din cadrul anunțului care vor avea ca finalitate înregistrarea persoanelor într-o baza de date prin intermediul formularului creat.

Va rugam ca oferta sa fie estimata pentru un număr de minim de 620 persoane înregistrate in baza de date in termen de 2 luni. Campania se adresează doar persoanelor cu domiciliu in județele mai sus menționate care îndeplinesc următoarele  condiții:

 • sa fie persoane cu vârsta de peste 18 ani, care doresc sa înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de munca (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si intenționează sa înființeze o afacere in scopul creării de noi locuri de munca, studenți).
 • sa nu faca parte din categoria NEET;
 • nu au fost supuse în ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive profesionale sau etic-profesionale;
 • nu au fost condamnate printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare în organizatii criminale sau în alte activitaþi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
 • nu au fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata, inclusiv dobânda de recuperare aferenta;
 • sa fie absolventi de gimnaziu;

Va rugam sa ne transmiteți oferta dumneavoastră pe email, până în data de 02.02.2018, ora 12:00:

[email protected], [email protected]