TIPURI DE INOVARE SOCIALĂ

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

TIPURI DE INOVARE SOCIALĂ
 
(din literatura de specialitate)

a) Tipul produsului ce rezultă din procesul de inovare sau natura soluției noi găsite:
 • inovații de produs: crearea și dezvoltarea unui produs fizic;
 • inovații de servicii: schimbări ale serviciilor;
 • inovații de proces: procese de producție sau organizaționale noi.

b) Funcție de întinderea și gradul impactului pe care îl au, inovațiile sociale:
 • incrementale: reprezintă continuarea unor îmbunătățiri;
 • radicale: marchează schimbări discontinuie;
 • sistemice: descriu schimbări în sistemele tehnologice, manageriale și organizaționale.

c) Criteriul noutății, soluții:
 • noi la modul absolut: propun noi tipuri de produs, de serviciu, de organizare a muncii;
 • parțial noi: tehnologie sau modalitate de a face lucrurile într-un domeniu, într-un tip de instituție.
 • Este adaptat pentru un domeniu cu totul diferit, alt tip de instituție, produs sau serviciu sau alte tipuri de obiective.

d) Beneficiarii schimbării determină (din literatura de specialitate):
 • inovații adresate unor grupuri și categorii sociale specifice, care impărtășesc o caracteristică și o problemă comună (persoane cu dizabilități, tineri, persoane care lucrează în același sistem, domeniu, etc.);
 • inovații adresate unor comunități locale, unor persoane aflate în proximitate geografică (locuitorii unui cartier, ai unui oraș, sau ai unei regiuni);
 • inovații adresate unei societăți în ansamblu, aceștia beneficiind în mod direct de impactul inovațiilor respective (ex.introducerea unui nou tip de comunicare între medic și pacient pe baza sistemelor informatice);
 • inovații care se adresează utilizatorilor individuali care decid să adopte inovațiile respective, care au stimulentele necesare pentru a suporta costurile adoptării și prin folosirea lor produc efecte asupra unor grupuri și comunități mai largi.

e) Funcție de dimensiunile calității vieții pentru care au produs îmbunătățiri:
 • angajare și viață profesională;
 • accesul la resurse economice;
 • familia și gospodăria;
 • viața în comunitate și participarea socială;
 • sănatatea;
 • cunoașterea, educația și formarea.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României