RUTE DE FORMARE PROFESIONALĂ

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

RUTE DE FORMARE PROFESIONALĂ

Pregătirea profesională asigură dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor corespunzătoare exercitării unei profesii. Recunoaşterea profesională se face în prezent printr-o diplomă \ sau printr-un certificat de competenţă profesională.

învăţământul românesc cuprinde o educaţie generală (învăţământul primar şi cel gimnazial obligatorii) finalizată cu examenul de testare naţională. Cei care reuşesc la examenul de testare naţională, vor învăţa la liceu unde formarea profesională poate urma filiera: teoretică, tehnologică, vocaţională.

La  terminarea  liceului  puteți:

 • intra pe  piața  muncii;
 • urma o  școală  postliceală în  urma  unui examen  de  admitere;
 • susține și  promova  examenul  de  bacalaureat,  îndreptându-vă  apoi  spre  învățământul  superior  sau  spre  o  școală  postliceală.

Cei care nu reuşesc la examenul de testare naţională pot opta pentru şcoala de arte şi meserii – SAM care asigură calificarea profesională structurată pe trei nivele.

Formarea profesională a absolvenţilor de învăţămânl gimnazial se poate realiza prin una din următoarele rute:

 • ruta directă denumită şi ruta scurtă, urmând liceul tehnologic care este structurat pe trei profile distincte: resurse naturale ş\ protecţia mediului, servicii, tehnic.

Liceul tehnologic este format din:

–           ciclul inferior – clasele a IX-a şi a X-a

–           ciclul superior – clasele a Xl-a şi a XII-a

Ciclul superior al liceului tehnologic se finalizează ci examen de certificare a competenţelor profesionale, obţinânc calificarea de tehnician – nivelul 3 de calificare.

 • ruta progresivă denumită şi ruta lungă, urmând şcoala d( arte şi meserii structurată pe trei nivele:

–           nivelul 1 (clasele IX-X) finalizat cu examen d( certificare a competenţelor profesionale – calificare lucrător,

–           nivelul 2 (clasa a Xl-a) – an de completare, finalizat ci examen de certificare a competenţelor profesionale – califican muncitor calificat (figura 3);

–           nivelul 3 (clasele a XII-a; a XIII-a) finalizat cu examei de certificare a competenţelor profesionale – calificare tehnician.

L& terminarea şcolii de arte şi meserii, nivel 3 absolvenţii cu examen de certificare a competenţelo profesionale pot susţine examenul de bacalaureat, având apoi posibilitatea de a-şi continua studiile în învăţământu universitar, ca şi absolvenţii învăţământului liceal.

 

Calificările de nivelul 3 liceu tehnologic pe ruta scurtă nu coincid cu calificările de nivelul 3 de calificare pe ruta progresivă.

 

Pregătirea prin învăţământul profesional inseamna nivel 1 de calificare, an de completare – nivelul 2 de calificare şi liceu tehnologic – nivel 3 de calificare şi structura arborescentă de pregătire.

Absolvenţii învăţământului tehnic (proiesional, liceu tehnologic, şcoală postliceală sau de maiştrii) pot fi:

 • muncitor – este implicat direct în procesul obţinerii bunurilor materiale, execută lucrări manuale sau mecanizate;
 • maistru – organizează activităţi productive într-un sector sau în atelier, coordonează muncitorii din subordine;
 • tehnician – îndeplineşte sarcini cu caracter tehnic din domeniile ştiinţelor fizice (inclusiv ingineria şi tehnologia), ştiinţele vieţii, sociale şi umaniste;
 • operator – supraveghează funcţionarea maşinii de lucru sau efectuează diferite operaţii folosind maşini sau aparate;
 • proiectant – întocmeşte proiecte şi lucrări tehnice;
 • programator – realizează programarea calculatoarelor în diverse limbaje necesare desfăşurării proceselor tehnologice.

 

EDUCATIA este foarte importanta pentru orice persoana si este foarte important sa se constientizeze importanta acesteia si a obtinerii  unor competente / calificari.

 

COMPETENŢE PROFESIONALE 

 

    Competența  profesională reprezintă  capacitatea  de  a  aplica, combina  și  transfera  cunoștințe  și  deprinderi  în  situații  și  medii  de  muncă  diverse,  pentru  a  realiza  activitățile  cerute  la  locul  de  muncă,  la  nivelul  calitativ  specificat  în  standardul  ocupațional.

   Standardele  ocupaționale enumeră  activitățile  principale  dintr-o  ocupație.

 

A fi competent într-o ocupaţie înseamnă

 • A aplica cunoştinţe de specialitate
 • A folosi deprinderi de specialitate şi specifice
 • A analiza şi a lua decizii 
 • A comunica eficient
 • A face faţă situaţiilor neprevăzute
 • A lucra cu alţii ca membru al unei echipe
 • A te adapta la mediul de muncă specific
 • A fi creativ

 

Competentele intr-un anumit domeniu, meserie se pot obtine si prin urmarea unor cursuri de formare profesionala.

Pentru a va inscrie in cadrul cursurilor noastre, puteti completa formularul de înscriere la acest curs gratuit pe site-ul proiectului:

http://www.asociatianoulval.ro/viitor-pentru-tinerii-neets-i/

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României