RESPONSABILITATEA CIVICA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

RESPONSABILITATEA CIVICA

Responsabilitatea este elementul – cheie al comportamentului civic atât la nivel individual cât şi colectiv. Această responsabilitate poate fi: responsabilitatea individuală – cea a propriilor acte; sau o responsabilitate colectivă în care nu se mai vorbeşte de drepturile mele ci de drepturile noastre.

Formarea unui bun cetăţean şi a unui comportament civic adecvat este un fenomen foarte complex, un proces de educare şi formare a unor competenţe. Un comportament civic normal nu poate exista fără ca cetăţeanul să dispună şi să operaţionalizeze un set de competenţe.

Cu toate că sunt importante, nu trebuie să absolutizăm rolul cunoştinţelor civice, aceste se învaţă ca produs „colateral” al activităţiilor adecvate vârstei în care sunt implicaţt  elevii sau grupurile de elevi.

Al doilea plan al educaţiei civice se referă la formarea abilităţilor şi capacităţilor civice cognitive. Acestea  sunt deosebit de importante datorită caracterului aplicativ al educaţiei civice . Cunoştinţele civice ca atare nu garantează că acestea se folosesc în viaţa civică de zi cu zi, de aceea trebuie să acordăm o deosebită atenţie proceselor şi activităţilor prin care elevii să îşi formeze abilităţi şi capacităţi cognitive. Acestea din urmă permit viitorilor cetăţeni să identifice, să descrie, să structureze, să interpreteze, să explice, să compare şi să evalueze informaţii şi idei din sfera civicului şi a politicului pentru a le înţelege şi a le intregra în propria experienţă din domeniu.

Un al treilea plan al procesului de educaţie civică se referă la formarea abilităţilor şi capacităţilor participative prin care viitorii cetăţeni vor putea să influenţeze deciziile din sfera politicilor publice şi să responsabilizeze autorităţile publice. Aceste abilităţi combinate cu abilităţile civice cognitive reprezintă „instrumente ale cetăţeniei” prin care cetăţenii pot acţiona independent sau în grupuri pentru a promova interesele personale sau ale comunităţii referitoare la chestiuni publice. Modul acesta de a acţiona poate fi definit drept participare civică eficientă.

Un ultim  plan al procesului de formare a cunoştinţelor civice se referă la menţinerea şi progresul democraţiei constituţionale  reprezentative.

Pentru ca cetăţenii unei democraţii să se poată bucura de avantajele, privilegiile şi drepturile oferite de acest sistem de guvernare ei trebuie să-şi asume o serie de responsabilităţi implicându-se pentru promovarea binelui comun şi participând constructiv la viaţa civică şi politică a comunităţii.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României