Nediscriminarea inseamna drepturi egale!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

Nediscriminarea inseamna drepturi egale!
 

Efectele negative ale discriminării

La nivel individual:

 • Performanţe scăzute;
 • Lipsa motivaţiei;
 • Satisfacţie profesională scăzută;
 • Neimplicarea;
 • Sentimente de vinovăţie;
 • Diminuarea încrederii în sine;
 • Neintegrarea în grupul de lucru;
 • Părăsirea organizaţiei;


La nivelul grupului:

 • Comunicare deficitară şi individualism;
 • Apariţia situaţiilor conflictuale;
 • Încurajarea stereotipurilor;
 • Competiţie neproductivă;
 • Productivitate / eficienţă diminuată;
 • Slabă dezvoltare şi/sau nematurizarea grupului;


La nivelul companiei:

 • Fluctuaţie crescută şi creşterea costurilor de recrutare şi integrare;
 • Segregarea în interiorul organizaţiei;
 • Pierderea talentelor;
 • Imagine negativă a organizaţiei (stigmatul);
 • Accesul dificil la resurse de calitate;


La nivelul comunităţii:

 • Neintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor de etnie romă etc.
 • Costuri mari pentru acoperirea serviciilor sociale de suport al persoanelor neintegrate în muncă;
 • Costuri mari pentru acoperirea serviciilor de sănătate;
 • Costuri mari ale proiectelor care promovează diversitatea;
 • Menţinerea atitudinilor discriminatorii şi a stigmatizării.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României