DIFICULTATI INTALNITE IN ACTIVITATILE DE MOBILIZARE COMUNITARA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

DIFICULTATI INTALNITE IN ACTIVITATILE DE MOBILIZARE COMUNITARA

Dificultăţi majore întâlnite în timpul activităţilor de mobilizare comunitară au fost următoarele:

  • implicarea în activitatea propusă a cât mai multor persoane din comunitate,
  • construirea greoaie a relaţiilor care să susţină apoi diverse acţiuni comunitare,
  • formarea şi consolidarea grupurilor de lucru,
  • incapacitatea de a observa progresul în raport cu viziunea şi obiectivele stabilite,
  • lipsa comunicării deschise,
  • lipsa timpului,
  • câştigarea încrederii comunităţii.

 

Chiar şi în condiţiile concentrării pe o acţiune punctuală, este nevoie ca membrii comunităţii să fie provocaţi să îşi creioneze o viziune asupra comunităţii în ideea de a avea imaginea de asamblu, de perspectivă asupra efortului lor comun. Discuţiile trebuiesc abordate de la egal la egal.

Sunt necesare abilităţi de comunicare cu cetăţenii, abilităţi de mediere şi dirijare a discuţiilor de grup, o mare capacitate de analiză şi sinteză a situaţiilor apărute.

Foarte important şi destul de greu de realizat în prima parte a activităţii de mobilizare comunitară este adaptarea limbajului la auditor.

Probabil că una din condiţiile generatoare de succes în activităţile de mobilizare comunitară e

identificarea corectă a problemei. Aceasta trebuie să fie urmată de o analiză clară, prin discuţii libere, care să conducă la soluţii posibile şi realizabile într-o perspectivă nu prea îndepărtată. Imaginea unei realizări concrete, palpabile, de care să beneficieze efectiv toţi cei care participă la întâlnirile comunitare este benefică şi duce la dispariţia inerţiei şi a neîncrederii în rândul membrilor comunităţii. Dimpotrivă, are rolul de a restabili legăturile de solidaritate din cadrul colectivităţii.

Probleme există întotdeauna şi în orice comunitate. Dacă poate fi evidenţiată cea mai acută dintre ele, cea care afectează un procent ridicat al comunităţii, atunci membrii acesteia vor fi nerăbdători să o ştie rezolvată într-un timp cât mai scurt.

Aceasta este motivaţia spre mobilizare comunitară.

Având un scop, se vor identifica şi mijloacele de realizare în momentul în care cetăţenii simt deschiderea şi buna intenţie a autorităţilor locale.

E necesar un lider carismatic şi molipsitor de entuziasmat. Mai trebuie adăugate publicitatea pozitivă a activităţilor comunitare, aprecierile sincere şi cu ecou din partea autorităţilor locale. Succesul e garantat în momentul în care aceste activităţi se transpun vizibil în practică.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României