BUNE PRACTICI – EGALITATE DE SANSE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Viitor pentru tineri - Tineri pentru viitor

BUNE PRACTICI – EGALITATE DE SANSE

Bune practici pentru susţinerea şi promovarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în sănătate

► Sistemul de planificare familială care presupune atât implicarea femeii cât şi a bărbatului, corectând stereotipul potrivit căruia răspunderea pentru contracepţie revine exclusiv femeii.

► Programele derulate de către Ministerul Sănătăţii care abordează probleme specifice ale femeilor şi bărbaţilor, cum ar fi profilaxia şi tratamentul tulburărilor legate de menopauză sau promovarea sănătăţii femeii şi copilului la nivel comunitar.

► Programele de educaţie pentru sănătate cu mesaje specifice fiecărui sex: pentru bărbaţi aibă un comportament de prevenţie în legătură cu starea de sănătate (vizite mai dese la medic) pentru femei programe de informare în legătură cu riscurile dietelor drastice.

 

Bune practici în sistemul de educaţie pentru susţinerea şi promovarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi

► Elaborarea de manuale, cursuri universitare, ghiduri care nu cuprind aspecte discriminatorii de gen

► Includerea în programele de învăţământ a măsurilor de respectare a principiilor egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi. În cadrul unor astfel de programe este de dorit să fie gândite şi practicate în mod curent exerciţii care se referă la demontarea prejudecăţilor şi a stereotipurilor. În iniţierea unei lecţii, dar şi în finalizarea ei, în sensul aplicării cunoştinţelor dobândite, este necesară valorificarea experienţei de viaţă cotidiană a elevelor şi elevilor. Prin tehnicile de lucru utilizate, se poate urmări valorizarea în egală măsură a abilităţilor fetelor şi băieţilor:

□ dezvoltarea unui tip de inteligenţă emoţională, complementară celei cognitive;

□ experimentarea diverselor raporturi de autoritate între fete şi băieţi

□ autoevaluarea şi evaluarea performanţelor colegelor şi colegilor;

□ perfecţionarea stilului de comunicare şi valorizarea limbajului non-verbal;

► Reprezentarea în mai mare măsură a sferei vieţii private în formularea viitoarelor programe şi manuale şcolare

► Structurarea modulelor din cadrul diverselor materii opţionale astfel încât să nu favorizeze împărţirea elevilor în grupe după considerente de gen (cum este cazul disciplinelor Gastronomie, la care de regulă participă fetele şi

Educaţie tehnologică, la care de obicei participă băieţii).

 

Ca si cetăţeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale şi au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viaţă independenta şi de participarea deplină în societate. Activarea persoanelor cu handicap de a beneficia de aceste drepturi este principalul scop al UE de strategie pe termen lung pentru includerea lor activă. Până în 2010, Comisia Europeană doreşte să vadă îmbunătăţiri în perspectivele de ocupare a forţei de muncă, accesibilitatea şi de viaţă independentă. Persoane cu handicap sunt implicate în proces, pe baza principiului european: „Nimic despre persoane cu handicap fără persoane cu handicap”.

UE promovează incluziunea activă şi participarea deplină a persoanelor cu handicap în societate, în acord cu abordarea europeana a drepturilor omului referitoare la problemele de handicap. Drepturile persoanelor cu handicap este o problemă şi nu o problemă de discreţie.

Fondul Social European (FSE) este o sursă importantă de finanţare pentru activităţi destinate dezvoltării capacităţii de ocupare a forţei de muncă şi a resurselor umane. Este folosit ca o completare pentru politicile introduse în scopul realizării obiectivului de a promova oportunităţile de ocupare a forţei de muncă pentru toţi cetăţenii, în cadrul unei societăţi incluzive.

Scopul principal al FSE este acela de a sprijini măsurile care previn şi combat şomajul, care contribuie la dezvoltarea resurselor umane şi prevăd integrarea socială pe piaţa muncii, astfel încât să promoveze un nivel ridicat al ocupării forţei de muncă, egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, dezvoltare durabilă şi coeziune economică şi socială. În mod special, trebuie să sprijine măsurile luate în conformitate cu Strategia Europeană şi Liniile Directoare privind Ocuparea Forţei de Muncă.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIAȚIA ION CÂMPINEANU

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României