UTILE PENTRU ANTREPRENORI – CALCUL TVA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

UTILE PENTRU ANTREPRENORI - CALCUL TVA

TVA este acronimul de la taxa pe valoare adăugată, o taxă indirectă care se aplică la valoarea bunurilor furnizate sau serviciilor prestate de către o firmă plătitoare de TVA. Taxa se plătește către Bugetul de Stat și este una dintre taxele cu grad ridicat de colectare. TVA este o taxă care există în întreaga lume, nivelul de taxare fiind diferit în fiecare țară.

 

În România există mai multe cote de TVA, acestea depinzând de natura serviciilor/bunurilor cărora li se aplică taxa. De asemenea, există mai multe tipuri de taxă pe valoare adăugată, încadrarea fiind făcută în funcție de modul de colectare.

TVA de plată se calculează și se achită lunar sau trimestrial către Bugetul de Stat, într-un cont de trezorerie dedicat, în urma unui algoritm simplu de calcul al TVA. Formula de bază este: TVA colectat – TVA deductibil.

* TVA deductibil: TVA-ul din facturile de vânzare – TVA din facturile de plată.

 

  1. Calculul pretului cu TVA

Se prespune pretul de 10 lei fara TVA.   

Pretul cu TVA se calculeaza aplicand cota de TVA (19% ) la pretul fara TVA.

10+ 10 * (19/100) = 11.9 lei,  sau mai simplu : 10 *  1.19 = 11.9 lei

  1. Calcululul TVA-ului dintr-un pret

Presupunem pretul de 10 lei, inclusiv TVA.

Pentru a afla cat reprezinta TVA din acest pret, se procedeaza astfel:

10 * 19/119 = 1.6 lei

 

  1. Calculul pretului fara TVA

Pornim de la exemplul nr. 2:

Pretul fara TVA = 10 – 1.6 =8.4 lei, sau        

Pretul fara TVA = 10/ 1.19 =8.4 lei

 

  1. Calcul pretulului de vanzare cu amanuntul

Pretul de vanzare cu amanuntul = cost de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibila

unde:

Adaosul comercial = x % * cost de achizitie

TVA neexigibila = (cost de achizitie+ adaos comercial) * Cota TVA (5%/9%/19%)

 

  1. Calculul adaosului comercial

Presupunem ca esti platitor de TVA si cumperi marfa la pretul de 100 lei +TVA 19%.

Procentul de adaos comercial este de 25%.

Adaosul comercial se calculeaza la costul de achizitie fara TVA, astfel:

Adaos comercial = cost de achizitie* procent adaos comercial= 100 lei* 25% = 25 lei.

 

  1. Calculul procentului de adaos comercial din pretul de vanzare cu amanuntul.

Prespunem ca esti platitor de TVA, si o marfa pe care o cumperi cu 10 lei + TVA 19%, o vinzi cu 15 lei (TVA 19% inclus).

Cat este procentul de adaos comercial practicat?

Pretul de vanzare cu amanuntul = cost de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibila.

Detaliind formula, avem:

Pret de vanzare cu amanuntul = cost de achizitie + procent adaos * cost de achizitie + 19%*(cost de achizitie +procent adaos comercial*cost de achizitie)

 

Prin urmare, Procentul de adaos comercial =(pret vanzare – 1,19*cost de achizitie)/1,19*cost de achizitie

In cazul concret din exemplu, procentul = (15-1,19*10)/1,19*10= 0.26 adica 26%

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României