EDUCATIA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

EDUCATIA

Educația este un proces important în dezvoltarea unei societăți cultivate și elevate. Consultă această pagină pentru a afla ce este educația și cum putem susține educația copiilor în diverse contexte și formate.

 

Educația este un proces gradual de învățare și cultivare a noilor cunoștințe, abilități și valori. Aceasta are rolul de a aduce schimbări pozitive în viața și comportamentul uman, facilitând dezvoltarea unor calități umane și explorarea de noi orizonturi cognitive. Educația înseamnă, de asemenea, să cultivăm valori sociale, învățându-i pe copii și adulți să fie cetățeni activi și eficienți.

 

Dreptul la educație

Dreptul la educație este un drept fundamental al omului. Fiecare persoană, indiferent de rasă, gen, naționalitate, origine etnică sau socială, religie sau preferințe politice, are dreptul la o educație elementară gratuită. Cu toate acestea, educația rămâne un drept de care nu se pot bucura foarte mulți copii din întreaga lume. Peste 72 de milioane de copii cu vârste între 6 și 12 ani nu merg la școală.

Deși în majoritatea țărilor se respectă dreptul la educație atât în cazul băieților cât și a fetelor, există încă regiuni unde acest drept nu este respectat în mod egal. Mai mult de jumătate din totalitatea copiilor care nu merg la școală sunt fete. Spre exemplu, în Afganistan, femeile nu au dreptul la educație.

Pentru a celebra și recunoaște rolul educației pentru pacea și dezvoltarea omenirii, în anul 2018, ONU a declarat ziua de 24 ianuarie drept Ziua Internațională a Educației, cu scopul de a promova o educație incluzivă, echitabilă și de calitate pentru toți.

De ce avem nevoie de educație?

Educația îmbunătățește șansele de reușită ale unui individ în viață și ajută la combaterea sărăciei. De asemenea, educația are un rol esențial în dezvoltarea unei țări, determinând comportamentul oamenilor, modul de gândire al cetățenilor, dar și calitatea sistemelor politice și sociale ale statului.

Educația de calitate este fundamentul unei societăţi durabile şi rezistente, contribuind la realizarea tuturor celorlalte obiective de dezvoltare durabilă.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României