Grup tinta

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SMART NEETs

Grup tinta

Grupul tinta al proiectului va fi format din 371 persoane, tineri NEETs someri cu vârsta cuprinsa între 16-29 ani, cu domiciliul sau resedinta in regiunile proiectului (SE,) înregistrati, informati si consiliati inclusiv profilati de catre SPO, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural si cei apartinând minoritatii roma.

 

TINERII NEETs sunt:

  • tineri cu vârsta cuprinsa între 16-29 ani;
  • care nu urmeaza nici o formă de învățământ și nu au nici un loc de muncă.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

PARTENER:
ASOCIATIA ASCENTRIC

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României