Evaluare competențe profesionale

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

EVALUARE COMPETENȚE PROFESIONALE PENTRU URMĂTOARELE OCUPAȚII:

                                            COMPETENȚE EVALUATE                             ➡ Efectuarea muncii în echipă;
➡Planificarea activităţii proprii;
➡Asigurarea calităţii lucrărilor executate;
➡Aplicarea NNSM, PSI şi protecţia mediului;
➡Organizarea locului de muncă;
➡Protecţia anticorozivă a suprafeţelor;
➡ Utilizarea utilajelor şi dispozitivelor specifice executării construcţiilor metalice;                                                                                                ➡ Executarea construcţiiilor metalice;
➡ Revizia şi întreţinerea construcţiilor metalice;
➡ Executarea elementelor de structură a corpurilor navale a accesoriilor de corp;
➡ Executarea secţiilor plane şi de volum;
➡ Asamblarea corpurilor de nave;
➡ Pregătirea navelor în vederea lansării;
➡ Întreţinerea şi repararea corpului navei;
➡ Asamblarea corpurilor de nave;
➡ Pregatirea navelor în vederea lansării;
➡ Intreţinerea şi repararea corpului navei;

                                         COMPETENȚE EVALUATE

➡Organizarea locului de muncă;
➡Efectuarea unor calcule matematice simple;
➡Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI;
➡Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru;
➡Asigurarea calităţii lucrărilor executate;
➡Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei;
➡Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli;
➡Executarea zidăriilor simple;
➡Executarea zidăriilor din piatră naturală;
➡Executarea zidăriilor de complexitate medie şi mare;
➡Executarea tencuielilor simple şi decorative;
➡Executarea tencuielilor de mare complexitate;
➡Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.