Competențe TIC

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII

Competențele pe care le veți dobândi în urma absolvirii cursului:

➡ Definirea conceptelor de bază ale tehnologiei informaţiei, ale unui sistem de calcul, ale reţelelor de calculatoare precum şi a implicaţiilor privind utilizarea lor;

➡ Utilizarea sistemului de operare WINDOWS pentru stocarea, prelucrarea şi prezentarea informaţiei;

➡ Formarea şi dezvoltarea abilităţii de tastare corectă;

➡ Formarea deprinderilor de utilizare a unui procesor de texte (Microsoft Word);

➡ Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a unui produs de calcul tabelar (Microsoft Excel);

➡ Enumerarea conceptelor de bază pentru crearea unei prezentări electronice;

➡ Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare utilizând poşta electronică;

➡ Formarea deprinderilor de navigare în reţeaua Internet;

➡ Definirea conceptelor principale ale utilizării colecţiilor de date organizate ca tabele (inclusiv noţiuni de calcul tabelar) sau ca baze de date;

➡ Definirea principiilor de lucru cu interfeţele grafice specifice aplicaţiilor informatice.