Activitati proiect

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

ACTIVITATI PROIECT: 

➡ A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

➡ A1.1 MONITORIZARE, CONTROL ȘI SUPORT

➡ A1.2 MANAGEMENT DE PROIECT

➡ A 2. ACTIVITĂȚI DE ACOMPANIAMENT

➡ A2.1 SELECTAREA GRUPULUI ȚINTĂ

➡ A.2.2 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SEMINARIILOR DE ANIMARE ȘI PROMOVARE

➡ A3. DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR ȘI A PROGRAMELOR DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR OBTINUTE PE CAI NON-FORMALE SI/SAU INFORMALE

➡ A3.1 FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR

➡ A3.2 EVALUAREA ȘI CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE OBȚINUTE PE ALTE CĂI DECÂT CELE FORMALE, RESPECTV NONFORMALE ȘI/SAU INFORMALE

➡ A4. STIMULAREA OCUPĂRII PRIN MEDIERE

➡ A4.1 IDENTIFICAREA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE

➡ A4.2 ORGANIZAREA BURSELOR LOCURILOR DE MUNCĂ

➡ A5. PUBLICITATEA PROIECTULUI ȘI CHELTUIELILE INDIRECTE