Galerie

Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi de marină POSDRU/161/2.1/G/140706

Să fim solidari pentru asigurarea dezvoltării sociale POSDRU/173/6.1/S/147301

Afaceri durabile într-o societate solidară POSDRU/173/6.1/S/147847

GUIDE – Oameni competenti pentru un turism competitiv POSDRU/184/5.2/S/154585

Dezvoltare durabilă prin antreprenoriat POCU/82/3/7/104387

Dezvoltare durabilă prin antreprenoriat în Regiunea Sud – Est POCU/82/3/7/107248