Evaluare competențe profesionale

EVALUARE COMPETENȚE PROFESIONALE PENTRU URMĂTOARELE OCUPAȚII:

Competențele care vor fi evaluate sunt următoarele:

➡ Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru;

➡ Asigurarea calităţii lucrărilor executate;

➡Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei;

➡Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli;

➡Executarea zidăriilor simple;

➡Executarea zidăriilor din piatră naturală;

➡Executarea zidăriilor de complexitate medie;

➡Executarea tencuielilor simple;

➡Executarea tencuielilor decorative;

➡Executarea tencuielilor de mare complexitate;

➡Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.

Competențele care vor fi evaluate sunt următoarele:

➡ Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru;

➡ Asigurarea calităţii lucrărilor executate;

➡ Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei;

➡ Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli;

➡Executarea zidăriilor simple;

➡Executarea zidăriilor din piatră naturală;

➡ Executarea zidăriilor de complexitate medie;

➡Executarea zidăriilor de mare complexitate;

➡Executarea tencuielilor simple;

➡Executarea tencuielilor decorative;

➡Executarea tencuielilor de mare complexitate;

➡Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.