DESPRE PROIECT

➡ Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55 – 64), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, a cetățenilor români aparținând minorității rome și a persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență și îmbunătățirea nivelului de competențe. 

➡ Informarea publicului cu privire la programul de formare profesională prin organizarea a 3 campanii de informare și conștientizare (280 persoane);

➡ Organizarea și desfășurarea seminariilor de animare și promovare;

➡ Desfășurarea programelor de formare profesională a adulților și a programelor de certificare a competențelor obținute pe căi non-formale și/sau informale (210 persoane);

➡Identificarea locurilor de muncă vacante;

➡ Organizarea burselor locurilor de muncă.