Cursuri formare


BRUTAR

(Calificare - cod COR 7412.1.1)
durata 360h


COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

(Perfecţionare) durata 160h


GHID DE TURISM

(Specializare) durata 80 h


OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE

(Calificare - cod COR 4113.2.1)
durata 720h


DESIGNER PAGINI WEB(Calificare - cod COR 4113.3.1)
durata 1080h


ADMINISTRATOR REȚEA DE CALCULATOARE


(Specializare - cod COR 2523.0.1) durata 360h

  • copie CI
  • copie certificat naştere
  • copie certificat căsătorie (daca este cazul)
  • copie după ultima diplomă
  • adeverinţă medicală – apt curs
0
Număr minim cursanţi pentru deschidere curs