Obiective proiect

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Capacitatea membrilor ONG-urilor pentru implicare activa in luarea deciziilor la nivel local

Obiectivul general: Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor de a crea parteneriate viabile și durabile cu autorităţi publice locale și de a se implica în dezvoltarea la nivel local în Comuna Gârliciu.
 
Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1 – Dezvoltarea unui parteneriat durabil între Solicitant și autorităţile locale, funcţional la 6 luni după finalizarea proiectului.
OS2 – Dezvoltarea competenţelor și însușirea unui ”know how” specific pentru 40 reprezentanţi ai ONG-urilor și partenerilor sociali în vederea consilidării abilităţilor pentru formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.
OS3 – Dezvoltarea responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la procesele decizionale prin dezvoltarea a minim 3 proiecte specifice la nivel local.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA NOUL VAL

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României